Gå till innehåll

Vårt Hus

 

Kastellgatan 26/ Villavägen 31
Hus2aStadsäga 81D å Härnön  ansökt lagfart första gången 1933 den 21 juni. Ägare Gunnar o Gösta Johansson. Fastigheten köptes den 7 maj 1956 av Folke Forhaug som sålde den 29 september samma år till Roger Westerlund. År 1978 överfördes fastigheten genom arvskifte till Agneta Olofsson f Westerlund. År 1988 8/6 ändrades fastighetens beteckning till Getingen 3. Allt enligt Fastighetsboken DI:132 nr 113

 

Husets ursprungliga bottenplanritning ändrades vid inflyttningen 1978. Köket byggdes ut med serveringsutrymmet, trappan till övervåningen drogs in i hallen. 2016 byttes fönstren mot Kastellgatan ut mot 3-glas.

 

Från                                                       Till

botten nyBotten old

 

Övervåningen som tidigare används till uthyrning här togs alla kokskåp bort och trappan upp isolerades lika så vinden, Toaletten utökades och dusch installerades.  2005 restaurerades de 4 stora fönstren på övervåningen av Ulf Stam och 2009 fönstret i trappan. 2016 byttes tvrums fönstret mot 3-glas
first oldfirst ny

kk