Gå till innehåll

Register över församlingar i Västernorrland

JunseleJunsele
Familjeregister för samtliga byar i Junsele socken,
åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 1988 uppdaterad och lagd på
Cd 2005. Sidor 103

 

FjällsjöFjällsjö
Familjeregister för samtliga byar i Fjällsjö med Bodum socken,
åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 1989 uppdaterad och lagd på
Cd 2005. Sidor 148

 

HäggdångerHäggdånger
Familjeregister för samtliga byar i Häggdånger socken,
åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 2008 och lagd på Cd.
Sidor 213

 

YtterlännäsYtterlännäs
Familjeregister för samtliga byar i Ytterlännäs socken,
åren 1530 till ca 1800. Färdigställd 2008 och lagd på Cd.
Sidor 334

 

Sollefteå

Sollefteå
Familjeregister för samtliga byar i Sollefteå socken,
åren 1530 till ca 1800.  Under arbete.