Gabriel Nilsson
född 1646, död 1735-12-21
Gabriel Nilsson
f. 1646
Klingsjön
Nysätra sn
bg. 1735-12-21
Klingsjön
Nysätra sn
Bonde
Klingsjön 5
Nysätra sn
Biografi ] [ Barn ]
Nils
Olofsson

f. enl. åu 1602
Klingsjön, Nysätra sn
d.
Klingsjön, Nysätra sn
Bonde
Klingsjön 5
Olof
Olofsson

f. Klingsjön, Nysätra sn
d.
Bonde
Olof Persson
f. Klingsjön, Nysätra sn
                
                
                
                
Ingrid
NN

f. enl. åu 1612

bg. 1688-09-14
Klingsjön, Nysätra sn
Bondmora
Klingsjön
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Gabriel Nilsson, född 1646 i Klingsjön, Nysätra sn, död (begravd 1735-12-21) i Klingsjön, Nysätra sn. Bonde i Klingsjön 5, Nysätra sn. Nysätra A I:1 fol 257.

Gabriel Nilsson anges vara bonde i Klingsjön 5 om 3 tunnland 5
skälsland eller 29/64 mantal åren 1680 - 1711. Då överlåter han
hemmanet på sonen Nils. Roteringslängd 1695 anger att det finns 10 kor, 20 andra smådjur och 1 häst. Han återfinns i kyrkobänk nummer 1 år 1709.Husförhör hålls i hemmet år 1678 o 02.
Dmb1689 14/5 hu Karin och Sigrid Nilsdotter inlade en
specification uppå någon barnaföda och åtskilliga andra saker
vilka de föregiva brodern Gabriel Nilsson i Klingsjön för sig utom arvsskiftet och föräldrarnas förgånga undan hava.
Dmb1689 14/5 den äng Gabriel Nilsson åt sin systers man Nils
Zackrisson i Hertzånger.
Dmb1692 19/1 såsom Gabriel Nilsson i Klingsjön gått i löfte för
40d kpmt som hans svåger Nils Zackrisson i Hertzånger.
Dmb1698 29/8 Gabriel Nilsson i Klingsjön som förledne vår tagit
ett sto av hu Anna Larsdotter i Brände tillhörigt#.förebärandes
sig hava allenast å sin svärfader Stephan Jönssons vägnar att
fodra uti hu Annas hemman till 204d kpmt på knektlega. Vid sin död 1735 anges han vara 89 år gammal och man betalar i testamente 8
daler. Han begravs IV Advent (=21/12)

HUSTRU SARA
Hon återfinns i kyrkobänk nummer 12 år 1686 och nummer 6 år 709.
Vid hennes död 1719 anges hon vara 68 år gammal. Dmb1723 anger
Nils Gabrielsson i Klingsjpön besvärade sig över att hans fader
Gabriel Nilsson som med sin hustru Sara Stefansdotter för 11 år
sedan satte sig för sig själva. Modern död 3 år, vill att fadern
skall flytta hem.


Gift med
Sara Stefansdotter, född (döpt 1651) i Brände, Nysätra sn, död (begravd 1719-07-..) i Klingsjön, Nysätra sn. Bondmora i Klingsjön 5, Nysätra sn.

Barn:
Brita Gabrielsdotter, född 1672, död 1715-12-04
Olof Gabrielsson, född 1676
Nils Gabrielsson, född 1680, död 1763-01-23
Johan Gabrielsson, född 1684, död 1761-02-16
Stephan Gabrielsson, född enligt åldersuppgift 1686
Ingrid Gabrielsdotter, född 1690, död 1763-12-15
Karin Gabrielsdotter, född enligt åldersuppgift 1693, död 1783-09-10


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-04-01