Zackris Andersson
Zackris Andersson
f.


d.


Bonde
Skinnarbyn 4
Bygdeå sn
Biografi ] [ Barn ]
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Zackris Andersson. Bonde i Skinnarbyn 4, Bygdeå sn.

Zackris Andersson anges vara bonde 1630 i Skinnarbyn 4. Han är även länsman. Förekommer i mlgd1619-56, år 50 noterad som gift o 2 söner hemma. Hemmanet anges vara 7/16 mantal o 3 tunnland Zackris delar dock hemmanet mellan sina två söner Zackris o Moses de får vardera 3/16 mantal och 1t 4 skl.

Dmb1618 Zackris Andersson i Skinnarbyn och Olof Andersson i Djäkneboda haver kiva och träta tillhopa..
Dmb1620 Zackris Andersson i Skinnarbyn haver med hastigt mod kallat Jon Månssons dotter hora och strax rättade sin ord blev därför saker 3 mark.
Dmb1661 17/7 2g uppbud Jon Zackrisson i Skinnarbyn.
Dmb1664htLÖ Hu Karin i Näs kärande till sin styvson Moses Zackrisson i Skinnarbyn om förgånga som hennes man hade henne testamenterat 6skl jord, 2kor ..

HUSTRU KARIN
Enligt Dmb1664htLÖ Hu Karin i Näs kärande till sin styvson Moses Zackrisson i Skinnarbyn om förgånga som hennes man hade henne testamenterat 6skl jord, 2kor ..


Barn:
Moses Zackrisson
Zackris Zackrisson
Per Zackrisson Turdin, död 1696
Anders Zackrisson, född enligt åldersuppgift 1617
Anna Zackrisdotter, född uppskattningsvis 1629
Elsa Zackrisdotter, född uppskattningsvis 1634


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-04-01