Hans Olofsson
född 1605
Hans Olofsson
f. 1605
Trehörningen
Nysätra sn
d.


Bonde
Trehörningen 4
Nysätra sn
Biografi ] [ Barn ]
Olof
Nilsson

f.

d.

Bonde
Trehörningen, Råningen
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Hans Olofsson, född 1605 i Trehörningen, Nysätra sn. Bonde i Trehörningen 4, Nysätra sn.

Hans Olofsson anges vara bonde i Trehörningen från år 1629 fram till 1686 då sonen Olof övertar. Hemmanet anges vara 3/8 mantal eller 3 tunnland. År 1691 delas hemmanet och den ena delen 1/4 brukas av Olof Hansson och den andra 7/32 av Anders Hansson. Husförhör hålls i hemmet år 1668, i mlgd30-75 anges Hans ha år 54:g2s,60:g1s,1shu,1dr. Roteringslängd 1639 anger Hans 34år.

Dmb1658 7/6 Hans Olofsson i Trehörningen kärande till sin sonhustru Margareta om ett hemman de båda är arvfallna till.. Margareta behåller ...
Dmb1673 22/2SKL Hans Olofsson ifrån Bygdeå o Trehörningen hurusom hans svärmoder Karin Nilsdotter ifrån Tjärn o SKL barnafödd hade fuller uti skiftet efter sin sal fader Nils Larsson blivit tillslagit 12skl jord hemmanets nuvarande åbo Olof Jonsson o Anders Östensson i Ytterviken.. Anders P i Tjärn dombrev 1652 där Karins broder Olof Nilsson o hennes syster Margareta Nilsdotters
son Abraham Carlsson ..
Dmb1674 16/6 ... besvärade sig över Hans Olofssons hu i Trehörningen Malin Andersdotter barnafödd i LÖ sn o Selet och hennes dotter Anna Hansdotter utpekade som trollkärringar ...
Dmb1675 14/7 2g lät Olof Hansson i Trehörningen kungöra det jordabyte han med sin broder Nils Olofsson ingått haver varmed Nils broder Jon Olofsson fuller klandrar
Dmb1698 19/8LÖ att Mikael Mattsson i Åbyn skall betala till soldaten Holger Dansk dess hustrus Anna Andersdotters ännu hos honom innestående arv 10d kpmt samt till Holgers husyster pigan Sigrid Andersdotter ävenledes dess arvsfodran hos honom... sin behållning av Mikaels svåger Anders Hansson i Råningen o Bygdeå sn
Dmb1705 24/1 hustru Anna Hansdotter i Åbyn o BU för arv efter sina föräldrar av Nils Olofsson som åbor ½ deras hemman

Enligt Jan Lindgrens bok Utskrivning och utsugning 1620-40 är Hans Olofsson född 1605 och son till Olof Nilsson född 1558.


Gift med
Malin Andersdotter, född i Selet, Lövånger sn. Bondmora i Trehörningen, Nysätra sn.

Barn:
Kerstin Hansdotter
Olof Hansson, född uppskattningsvis 1634, död 1743-07-24
Anna Hansdotter, född 1640, död 1734-11-06
Anders Hansson, född uppskattningsvis 1643
Cicilia Hansdotter, född 1653
Rågel Hansdotter, född 1662


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-04-01